Zgłoś swoją drużynę!

Zgłaszam drużynę do rozgrywek organizowanych przez:
SIATKARSKA LIGA TRÓJMIASTA Mateusz Gajewski 
80-369 Gdańsk
al. Rzeczypospolitej 4d/15
NIP: 4660303565
REGON: 382449043
(zwaną dalej SIATKARSKĄ LIGĄ TRÓJMIASTA, w skrócie SL3).

Zgłaszający jest zobowiązany w szczególności do:

  • dokonania wpłaty za udział na podany w formularzu numer konta;
  • zapoznania się i stosowania do regulaminu rozgrywek (klik);
  • dostarczenie listy zgłoszonej drużyny, stanowiącej załącznik do zgłoszenia (klik).

Zgłoszenie do rozgrywek stanowi podstawę do wystawienia przez organizatora faktury Vat bez podpisu, w pełnej wysokości.

Zobowiązuje się do dokonania płatności w wysokości 2 900 zł brutto na konto Organizatora:
mBank 94 1140 2004 0000 3102 7843 7898

Wymagane do otrzymania faktury
Dane wymagane do wystawienia faktury
Propozycja nazwy
Administratorem Twoich danych osobowych jest organizator ligi Siatkarska Liga Trójmiasta ( zwany jako ,,SL3’’). Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Ci kontakt z nami poprzez zadanie pytania. Polityka prywatnosci dostepna jest pod adresem:
Polityka Prywatności
Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy lub sponsora. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią zasad przystąpienia i udziału w rozgrywkach zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej (umowie) oraz w regulaminie udostępnionym na stronie internetowej Organizatora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Zobowiązuje się do uregulowania należności. Upoważniam organizatora rozgrywek do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie moich danych i wizerunku przez SL3, dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych.